0

ABOUT US

HUNTER GROUP

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2534 ด้วยเป้าหมายที่จะ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง โดยมีการขยาย กิจการด้วยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่21 เมษายน พ.ศ. 2543 บนพื้นที่กว่า 9,600 ตารางเมตร โรงงานแห่งใหม่นี้มีความทันสมัย ประกอบไปด้วยอาคารทั้งหมด5 อาคาร ดังนี้

  1. อาคาารสำนักงาน
  2. โรงงานผลิตและบรรจุทางเคมีภัณฑ์
  3. โรงงานผลิตอุปกรณ์ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง
  4. โรงงานผลิตและบรรจุอาหารสัตว์เลี้ยง
  5. อาคารโกดัง และคลังสินค้า

   ปัจจุบันนี้ ฮันเตอร์ กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 250 คน ทั้งสำนักงานใหญ่และที่โรงงาน เรามีความสามารถที่จะขยายฐานการผลิต ให้มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดภายในประเทศ และยิ่งไปกว่าเรายังส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาดต่าง ประเทศมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น,ใต้หวัน, ฮ่องกง, จีน, สวิสเซอร์ แลนด์, รัสเซีย, รัสเซีย เนปาล, มาเลเซีย, และอื่นๆ อีกมากมาย

BRANDS

สำนักงานใหญ่
537 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Email. sale@huntergroupthai.com
Tel. 02-719 6780-5
Fax. 02-319-4082