0
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
 • ห้ามลบข้อความนี้ ข้อความนี้จะหายไปเองด้วย script คุณสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อของหัวข้อ
SLEEKY
Magica

  มีผู้ชม 782 ครั้ง
  สลิคกี้ มีตตี้ริง ขนาด 70 กรัม
  สลิคกี้ มีตตี้ริง - ขนมสัตว์สำเร็จรูปชนิดแว่นกลม ขนาด 70 กรัม สำหรับสุนัขทั่วไปอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป มีให้เลือก 6 รสชาติ : รสเนื้อ, ไก่, ตับ, เบคอน, นม และ ชีส

  วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม – เนื้อไก่ / กระดูกไก่ / ข้าวสาลี / ถั่วเหลือง / บัตเตอร์มิลค์ / กลีเซอรีน / ซูโครส / โพแทสเซียม ซอร์เบท

  คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี - โปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.00 / ไขมันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.00 / กากไม่มากกว่าร้อยละ 1.00 / ความชื้นไม่มากกว่าร้อยละ 13.00

  วิธีและขนาดการใช้ – สามารถให้กับสุนัขทั่วไป อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป รับประทานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

  คำเตือน – เจ้าของสุนัขต้องให้อาหารสุนัขชนิดอื่นควบคู่กันไป เพื่อให้สุนัขได้สารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย